ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Παρακάτω είναι το Καταστατικό Ιδρυσης της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2014Καταστατικό Ίδρυσης
ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΑΦΕ ΙΚΕ